Privacy Policy

Politica de confidențialitate – Casinogames77

Invitați la https://phpstack-962433-3360738.cloudwaysapps.com/ („site-ul”).
Cine suntem noi

Acest site este un site web operat de Casinogames77 („CasinoGames77”, „Noi”, „Noi” sau „Nostru”).

Vizitând site-ul nostru web, precum și folosind soluțiile noastre, recunoașteți că citiți și luați în considerare complet această Notificare privind confidențialitatea personală.

Compania recunoaște că, în colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, suntem obligați de legile din Malta și, de asemenea, cu siguranță vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza GDPR. Pentru orice fel de cerere sau întrebare suplimentară cu privire la modul exact în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa asistenței noastre.

Orice tip de notificare, cerere sau alte interacțiuni pe care le adresați Companiei va fi fie trimis prin poștă certificată, fie prin e-mail. Toate interacțiunile efectuate prin e-mail vor fi considerate ca obținute în ziua lucrătoare care aderă la ziua transmiterii.

Înțelesuri

Utilizați termenii din această Notificare vor avea semnificația atribuită lor în conformitate cu GDPR și, de asemenea, vor fi interpretați în mod corespunzător. În plus, în lista de mai jos interpretările vor folosi:

GDPR- General Information Security Guideline (EU) 2016/679, a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind apărarea persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea informațiilor cu caracter personal, precum și cu privire la circulația acestor date, precum și anularea Directivei 95/46/CE, astfel cum a fost modificată, schimbată sau înlocuită, precum și activă periodic.
Servicii – Serviciile oferite de Companie prin intermediul site-ului Web.
Persoană fizică – orice persoană care înregistrează un Cont sau accesibilități și navighează pe site-ul de Internet („Tu”, „Tu”).
Subiect

Această Notificare de Confidențialitate stabilește termenii pe care Firma îi urmează pentru a proteja confidențialitatea personală a Indivizilor Noștri. Facem orice colectare și prelucrare a informațiilor dvs. personale și, de asemenea, garantăm siguranța acestora, precum și confidențialitatea.

Avem dreptul de a modifica și actualiza această Notificare de Confidențialitate, ori de câte ori considerăm oportună, iar orice fel de modificări ale acesteia vor intra în vigoare și vor rezulta din circumstanțele în care apar online pe Site. Orice tip de modificări semnificative ale acestei Notificari privind confidențialitatea personală vă vor fi comunicate.

Concepte de prelucrare a datelor

Considerăm pe deplin drepturile dumneavoastră fundamentale și ne gândim la apărarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca fiind o preocupare. În consecință, atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aderăm la respectarea conceptelor standard:

Trimitem informațiile dvs. personale doar pentru o prelucrare autorizată și corectă și, de asemenea, menținem o deschidere totală față de modul în care gestionăm informațiile dvs. personale.
Colectăm și rafinăm informațiile dvs. cu caracter personal doar pentru scopuri definite, specifice și, de asemenea, autentice, așa cum sunt prevăzute în această Notificare de confidențialitate, și nu le rafinăm mai bine în niciun fel incompatibil cu aceste funcții.
Rafinăm informațiile dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare și adecvate scopurilor pentru care sunt colectate.
Depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt precise și, acolo unde este necesar, actualizate în ceea ce privește obiectivele prelucrării, luând toate măsurile sensibile pentru a le elimina sau remedia prompt în caz de eroare.
Îmbunătățim datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod care să le asigure siguranța prin utilizarea unor proceduri tehnice și organizatorice adecvate.

În ansamblu, respectăm toate legislațiile adecvate, precum și obligațiile statutare, în calitate de controlor de date al datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Tipuri de informații personale colectate

Firma acumulează și prelucrează următoarele Date personale.

În punctul de accesibilitate și, de asemenea, utilizați site-ul Web:

Adresa IP;
Date gadget ale utilizatorului final;
Date de navigare;
Informații despre preferințele individuale referitoare la site-ul web.

Orice alte date personale sunt furnizate direct de dvs. pe parcursul interacțiunii dvs. cu Casinogames77.
Funcții precum și baza legală pentru prelucrarea datelor.

Afacerea poate rafina datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și îndeplini responsabilitățile conform Condițiilor, pentru aderarea la funcțiile:

Gestionarea și dezvoltarea Site-ului, precum și a Furnizorilor;
Îmbunătățirea experienței clienților, constând în stabilirea de Furnizori personalizați și renovarea Site-ului și a Serviciilor;
Creșterea de noi produse, utilități și, de asemenea, oferte;
Colectarea, manipularea, precum și efectuarea de cercetări statistice și de altă natură, precum și analiza informațiilor; Si deasemenea.
Confirmarea conformității cu Condițiile Site-ului.

Compania poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu acordul dumneavoastră legal în următoarele scopuri:

Comunicare industrială, publicitate, precum și comercializarea Soluțiilor noastre sau a serviciilor terților; de asemenea.
Efectuarea de studii în scopuri de cercetare, precum și antrenamente de recrutare a clienților.

Aveți dreptul să vă retrageți autorizația în orice moment. Retragerea aprobării dumneavoastră nu influențează legalitatea terapiei datelor dumneavoastră înainte de abrogarea acesteia.

Destinatarii informatiilor

Pentru executarea funcțiilor menționate în această Notificare de confidențialitate, putem furniza acces la sau transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal destinatarilor care aderă:

Companii terțe pentru buna funcționare și, de asemenea, îmbunătățirea site-ului Internet; și.
Furnizori de servicii terți pentru servicii de verificare a vârstei.

Manipularea informațiilor dvs. personale de către Procesatorii noștri de informații se face în baza unui contract care implică CPU-urile de date la același grad de protecție a datelor oferit în cadrul acestei Notificari de confidențialitate.

Cu siguranță nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal cu niciun tip de terți în afara Uniunii Europene.

În cazul în care suntem solicitați de o instanță sau de diferite alte autorități administrative, în urma unei examinări legate de sarcini ilegale, Compania ar putea muta informațiile dvs. personale către autoritățile publice la nivelul specificat de legislație.

Siguranța informațiilor și, de asemenea, discreție

Pentru a asigura utilizarea adecvată, precum și stabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, de asemenea, pentru a preveni accesul, prelucrarea, eliminarea, modificarea sau diverse alte utilizări neautorizate sau accidentale, Firma aplică politici interioare adecvate și își ia toate activitățile adecvate, etapele tehnice, precum și procedurale de siguranță, precum și standardele tehnice, bazate pe legi și reglementări adecvate.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către firmă este efectuată într-o manieră care asigură confidențialitatea, siguranța și securitatea, ținând cont de cele mai recente creșteri, cheltuielile de implementare, precum și natura, domeniul de aplicare, contextul și, de asemenea, obiectivele. de manipulare, împreună cu pericolele pentru drepturile și libertățile Dvs. legale, care sunt aplicabile în fiecare scenariu.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv de lucrători autorizați ai Companiei, obligați de obligații riguroase de discreție.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Păstrăm informațiile dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini funcțiile corespunzătoare de prelucrare explicate în această Notificare, conform principiilor de minimizare a datelor și, de asemenea, de limitare a spațiului de stocare. După durata de păstrare, Datele dvs. personale sunt eliminate din sursele noastre de date și, de asemenea, din sistemele noastre.

Dacă simțiți că drepturile Dvs. sunt încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la locul de muncă al informațiilor, precum și la comisarul pentru securitatea informațiilor, la următoarea pagină https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/ reclamatii.aspx.

Obligațiile tale

Prin utilizarea site-ului nostru web, precum și prin furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal, recunoașteți că sunteți chemat să furnizați datele Dvs. reale, exacte și complete, așa cum sunt solicitate de Firmă. În plus, ar trebui să ne informați cu privire la orice fel de ajustări ale detaliilor dvs., astfel încât garanția să fie actualizată și, de asemenea, exactă.

Cookie-urile

Site-ul nostru web folosește cookie-urile. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să evaluați Politica noastră privind cookie-urile.